Home

Welkom.

De Intensive Care van het Radboudumc ontwikkelde een speciale iPad-communicatie-app voor beademde en wakkere IC patiënten (volwassenen en kinderen), patienten met een tracheacanule of NIV masker. IC-patiënten zijn veelal niet in staat te spreken en moeten met naasten en professionals communiceren door middel van bijvoorbeeld liplezen, schrijven of het gebruik van een letterbord of toetsenbord/laptop. Door diverse oorzaken zijn deze methoden niet afdoende om de communicatie goed te laten verlopen. Uit interviews met patiënten en hun naasten is gebleken dat zij deze gebrekkige communicatie als zeer storend ervaren. Dit leidt niet alleen bij hen, maar ook bij medewerkers, tot gevoelens van onder andere wanhoop en frustratie.

Door het gebruik van deze speciaal voor IC-patiënten ontwikkelde communicatie-app op de iPad, genaamd voICe, verbetert de communicatie voor en met hen. Het gebruik van de app vraagt weinig spierkracht en motoriek, werkt intuïtief en is eenvoudig en begrijpelijk voor iedereen. De app ‘leert’ van de keuzes van de patiënt en past zich daaraan aan. Tevens heeft de communicatie-app een mogelijkheid tot het opnemen van een videoboodschap voor de patiënt door een professional of naaste en bevat de app een duidelijke klok en datumaanduiding.

De communicatie-app voICe, waarvan de ontwikkeling is gestart in november 2012, werd vanaf medio mei 2013 in het Radboudumc aan de medewerkers van de IC geïntroduceerd: op elke IC unit is een iPad aanwezig. Doelstelling is, dat voICe frequent wordt gebruikt in de zorg voor beademde en wakkere patiënten. Daarnaast wordt voICe aangeboden aan andere IC’s in Nederland en het Nederlandstalige deel van België. Sinds 2016 is ook de Engelse versie beschikbaar.

De kernleden van de projectgroep voICe:

  • Judith van Kol, kinder IC verpleegkundige afdeling Kinder Intensive Care, Radboudumc Nijmegen
  • Pieter Reintjes, senior IC verpleegkundige afdeling Intensive Care, Radboudumc Nijmegen.
  • Willem Roudijk, adviseur patiëntenzorg afdeling Intensive Care, Radboudumc Nijmegen

voICe-ppt-schermen-01