Gebruik en demo

 • Hieronder kunt u een korte film bekijken over voICe (versie 2013). Met dank aan Thijs Tollenaar, Radboud umc Nijmegen.

 

Gebruikershandleiding voICe. (Download hier de informatie en handleiding van voICe)

Welke patiënten kunnen voICe gebruiken ?
Alvorens de app bij de patient en familie te introduceren zult u de patient eerst moeten screenen of hij de app wel kan gebruiken. Dit voorkomt frustratie bij alle betrokkenen.

 • Gebruikt de patient een hulpmiddel (bril/gehoorapparaat)? Zorg dan dat deze aangebracht zijn.
  Spreekt de patient Nederlands?
  Is de patient op dat moment alert en adequaat?
  Kan hij antwoord geven op eenvoudige vragen met ‘ja’ of ‘nee’ signalen?
  Kan de patient op verzoek zaken aanwijzen (bijv naar zijn teen/neus)?

Indien deze vragen met ‘JA’  beantwoord zijn:

 • Probeer op de app eerst de eenvoudige versie. (met 4 pictogrammen, via instellingen)
 • Probeer, als dit goed gaat, de basisversie.
 • Wanneer de patient begrijpt hoe de app werkt leg hem/haar de gehele versie uit en maak een gebruikersnaam en wachtwoord voor hem aan.
 • Gebruik, indien gewenst, een (dikke) stylus en ondersteuningskussen.

Voor zorgprofessionals zijn de volgende gebruikscriteria van belang (Mary Beth Happ, 2015).

 • De basis communicatiecriteria waar de patiënt aan moet voldoen, zijn; wakker zijn, alert zijn en reageren op verbale communicatie van intensive care verpleegkundigen. Om dit meetbaar te kunnen maken zijn er zes criteria opgesteld waar de patiënten aan moeten voldoen;
  De patiënt moet reageren op een opdracht en/ of voert een opdracht uit.
  De intensive care verpleegkundige beschrijft de patiënt als alert, wekbaar, angstig of wakker.
  De patiënt scoort een 6 bij de M van motoriek bij de Glasgow Coma Scale .
  De patiënt scoort groter dan of gelijk aan 4 op de Riker Sedation Agitation Scale.
  De patiënt scoort 1-3 op de Modified Ramsey Sedation Scale.
  De patiënt reageert op verbale communicatie van de intensive care verpleegkundige met knikken, gebaren of andere niet-verbale methodes.

Dit alles moet de patiënt kunnen laten zien gedurende een 12-uurs dienst, terwijl hij aan de mechanische beademing ligt.

De app opent standaard in ‘hoofdmenu’ met de mannenstem. Stemmen kunnen naar wens aangepast worden bij ‘instellingen’. Hier kan men ook het uitspreken van hoofdmenu en thema’s uitschakelen. Dit is soms prettig als men de app al goed kent.

Bij hoofdmenu ziet men 6 pictogrammen:

 • thema’s: met de 6 thema’s: gevoelens; lichaam; behandeling; basiswoorden; ontspanning; verzorging. Deze spreken voor zich. Bij het pictogram ‘pijn‘ komt men automatisch in een menu zodat men kan aangeven waar de pijn is, wat de pijnscore is en wat de aard van de pijn is. Bij de pictogrammen ‘verzorging’ en ‘hulpmiddel’ verspringt de app automatisch naar een volgend scherm met 6 keuzes.
 • teken en tekstblad: hier kan men iets tekenen of typen. Met het pictogram ‘vuilnisbak‘ verwijdert men dit weer. Met het pictogram ‘gum‘ kan men een gedeelte ‘weg gummen’. Men kan kiezen tussen verschillende toetsenborden (QWERTY; ABC en numeriek) via de onderste, links knop.
 • voorkeuren: als men ingelogd is dan komen hier de 6 meest gebruikte pictogrammen te staan. Men kan hier ook desgewenst de verwachte 6, meest gebruikte, pictorammen in zetten.
 • instellingen: hier kan men de stemkeuze aanpassen en de uitspraak van de menutitels uit of aan zetten. Ook kan men hier kiezen voor een eenvoudige- of basisversie. De locatie waar de app gebruikt wordt kan hier ingesproken worden.
 • datum en tijd: de stem zal de tijd gelijk uitspreken. Als men op de datum drukt zal de stem de dag en datum uitspreken. Idem met de locatie.
 • berichten: als men ingelogd is kunnen hier videoboodschappen opgenomen worden. (pictogram ‘televisie‘) Men kan ook een getypt bericht achterlaten. (pictogram ‘toetsenbord‘) Opslaan kunt u met het pictogram ‘computer‘. Met het pictogram ‘vuilnisbak‘ verwijdert men deze weer.
 • inloggen: Als men hier op drukt komt u op een bladzijde waar u een gebruiker kunt aanmaken (‘gebruiker toevoegen’) of, als reeds bestaande gebruiker, kunt inloggen. Eenmaal ingelogd kan men voor de patiënt een (video)boodschap opnemen (pictogram ‘berichten‘) en het pictogram ‘voorkeuren‘ gebruiken. Onder dit pictogram komen de 6 meest gebruikte pictogrammen op volgorde te staan.

Beheerder; de beheerder kan content van de berichten en/of deelnemers zien en verwijderen. Het is verstandig om per afdeling één naam en wachtwoord voor de beheerder te kiezen.

Het aanmaken van een gebruiker kan iedereen. Indien u met meerdere patienten werkt is het handig om daarvoor een vaste afspraak te maken binnen uw unit. Bijvoorbeeld: als inlognaam voorletter en achternaam van patiënt. Als wachtwoord kunt u bijvoorbeeld een kamernummer of patiëntennummer gebruiken. Zo kan de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt makkelijk voor hem inloggen. Men moet er wel alert op zijn dat, bij wisselen van patiënt, uitgelogd wordt.

Midden onder staat het pictogram ‘home‘. Hier komt u terug in het hoofdmenu. De pijlen links en rechts gaan een pagina terug of verder.Men kan ook gebruik maken van de ‘swipe’functie. Dat wil zeggen dat men met een veegbeweging naar links of rechts hetzelfde effect heeft als met de pijlen.

 

Schoonmaken.

Het Radboud umc werkt met een standaard Apple iPad case, en met een matte screenprotector; dez kunnen worden gereinigd met alcoholdoekjes.

Pererro.

De pictogrammen van de  app  voICe laten  zich ook bedienen met een z.g. éénknopsschakelaar, via een adapter, de Pererro. Deze adapter is ontwikkeld voor de iPad en kan, door de  technische bouwwijze,  ook met voICe overweg. Dit betekent dat mensen met nauwelijks of geen handmotoriek de app kunnen bedienen via een light pressure switch, een lipschakelaar, een blaasschakelaar of andere eenknopstechnieken.

Zie ook de  site van de Pererro-bouwer, RSL Steeper; http://assistive-technology.co.uk/products/pererro