Links

Website van het Radboudumc Nijmegen.
http://www.umcn.nl

De internetsite van de afdeling Intensive Care/Medium Care van het UMC St Radboud Nijmegen
http://www.umcn.nl/Zorg/Afdelingen/IntensiveCare/

Website van Mijnzorgnet bv, ten behoeve van zorgcommunities in Nederland.
http://www.mijnzorgnet.nl

Een landelijke website voor ex-IC-patiënten, hun naasten en IC-professionals, geïnitieerd door Idelette Nutma en Rob Bruntink,  beiden ex-IC-patiënten.
http://www.opeenicliggen.nl

Een Linkedin-site voor professionals over zorg voor familie/naasten van IC-patiënten.
http://www.linkedin.com/groups/family-centered-intensive-care-4777563?trk=myg_ugrp_ovr

Een Linkedin-site voor IC-nazorg & revalidatie.
http://www.linkedin.com/groups?gid=4654862

De internetsite van de Vereniging Spierziekten Nederland
http://www.vsn.nl/

De internetsite van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg  (LAIZ) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).
http://www.laiz.nl

De internetsite van Cerebraal, een vereniging voor patiënten na hersenletsel.
http://www.cerebraal.nl/

Internetsite van de Vlaamse vereniging voor intensieve zorgen verpleegkundigen.
http://www.vvizv.be

Website van vzw Gouverneur Kinsbergen (B) voor steun aan mensen die (plots) niet meer kunnen praten.
http://www.ikkannietpraten.be

De internetsite van ICUsteps; een landelijke site in GB, opgericht in 2005 door ex-IC patiënten, hun naasten en zorgprofessionals om patiënten en hun naasten te ondersteunen bij het herstel tijdens en na een opname op de IC.
http://www.icusteps.org/

De internetsite van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care,  de beroepsorganisatie van intensive care geneeskunde in Nederland.
http://nvic.nl/

De internetsite van de V&VN IC, de beroepsorganisatie van IC-verpleegkundigen en -verzorgenden in Nederland.
http://ic.venvn.nl/

 

Speciaal voor kinderen :

Website van het kinderziekenhuis van het UMC St Radboud Nijmegen.
Amalia kinderziekenhuis

Website van het Ronald McDonald Kinderfonds
http://www.kinderfonds.nl/

Website van de landelijke Werkgroep Intensive Care Kinderen.
http://www.PICU.nl

Internetsite van Stichting Kind en Ziekenhuis, ten behoeve van kindgerichte zorg in ziekenhuizen.
http://www.kindenziekenhuis.nl/

Websites voor broertjes en zusjes van zieke kinderen of kinderen met een handicap.
www.brusjes.nl
www.brussen.be

Website over nazorg voor kinderen en ouders na een ziekenhuisopname

http://www.nahetziekenhuis.nl

Website van het designbureau welke samen met ons de pictogrammen ontwerpt.

www.laverbe.nl

Website van het internetbureau welke samen met ons de app en website technisch mogelijk maakt.

Strengholt

Website van de fabrikant van het kussen.

www.rebacare.nl